Oproep voor bijzondere aandacht voor ex-OKAN-leerlingen

02 april 2020

Ex-OKAN-leerlingen hebben het vaak moeilijk om abstractere lesinhouden te verwerken. Zonder twijfel blijkt dat al tijdens het normale lesgebeuren. En al zeker nu is het heel belangrijk hiermee rekening te houden door aangepaste opdrachten te geven. Deze jongeren zitten nog volop in een fase van taalverwerving en veel zaken zijn voor hen niet evident. Voorzie maatregelen om de kansen voor ook deze leerlingen wat gelijk te trekken. 

Zorg dat er contact is tussen de leerlingen, de ankerfiguren of vertrouwenspersonen van de school en de vervolgschoolcoaches. Deze laatsten zijn de uitgelezen personen om de scholen hierin te ondersteunen. 

Heb je vragen of wil je ideeën aanleveren, aarzel niet om contact op te nemen met Nathalie Vandenameele of je schoolbegeleider. We helpen je heel graag verder.