Oproep: survey over factoren die het gelijkeonderwijskansenbeleid en het zorgbeleid van scholen beïnvloeden

15 mei 2019

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) wil in samenwerking met het Vlaamse Departement Onderwijs en Vorming zicht krijgen op factoren die het gelijkeonderwijskansenbeleid en het zorgbeleid van scholen beïnvloeden. De onderzoekers gaan na in welke mate scholen lestijden (in het basisonderwijs) of uren (in het secundair onderwijs) aanwenden om dat beleid mee vorm te geven. Het onderzoek is belangrijk voor de verdere beleidsontwikkeling rond de omkadering van scholen voor het voeren van een gelijkeonderwijskansenbeleid en een zorgbeleid.

De onderzoekers contacteerden een steekproef van scholen. Momenteel reageerden nog te weinig scholen om een valide onderzoek te kunnen uitvoeren. We roepen de gecontacteerde scholen dan ook op om de vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Als wederdienst krijgen de betrokken scholen een feedback-rapport. Dat kan ondersteunend werken voor het voeren van hun schooleigen gelijkeonderwijskansenbeleid en zorgbeleid.

Op www.steunpuntsono.be/publicaties kun je de onderzoeksrapporten van het Steunpunt lezen.