Oproep leraren leerplancommissies tweede graad

05 februari 2020

Op 1 september 2021 start de modernisering so in de tweede graad met meer dan 60 nieuwe studierichtingen. Half maart starten we met het schrijven van de leerplannen voor die tweede graad, zowel voor de algemene vorming als voor de richtingspecifieke vorming. Voor elke leerplancommissie plannen we een startvergadering (halve dag) op 11 en 12 maart en vijf werkvergaderingen in de periode maart-oktober.

Ook voor die leerplancommissies doen we graag een beroep op leraren. Onze voorkeur gaat uit naar leraren die op dit moment lesgeven in de tweede graad aso, kso, tso en bso en die ervaring hebben met een of meer vakken die relevant zijn voor de toekomstige studierichtingen.

Wat verwachten we van kandidaat-leden?

 • voldoende tijd voorzien voor en na elke vergadering voor verwerking en voorbereiding;
 • goed voorbereid naar de vergadering komen, input en feedback voorzien die past binnen het afgesproken kader;
 • aanwezig zijn op elke vergadering;
 • actieve inbreng op de vergadering;
 • als volwaardig lid participeren, meedenken en bereid zijn te leren van elkaar;
 • bereid om vanuit het nieuwe vormings- en leerplanconcept en de afgesproken kaders te denken.

Overzicht

Het document ‘Overzicht leerplannen tweede graad’ biedt je een overzicht van alle leerplancommissies en alle nieuwe leerplannen voor de tweede graad. Voor elke leerplancommissie vind je een kleine profielbeschrijving van kandidaat-leden, de voorziene vergaderdata en een label volgens een van de volgende categorieën:

 • Algemene vorming D-finaliteit (Nederlands, Frans, Engels, Wiskunde, Biologie, Chemie, Fysica, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Artistieke vorming, Mens & samenleving, Gemeenschappelijk funderend leerplan, Gemeenschappelijk leerplan ICT)
 • Algemene vorming D/A-finaliteit (Nederlands, Frans, Engels, Wiskunde, Natuurwetenschappen, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Artistieke vorming, Mens & samenleving, Gemeenschappelijk funderend leerplan, Gemeenschappelijk leerplan ICT)
 • Algemene vorming A-finaliteit (Nederlands, Frans/Engels, Wiskunde, Wetenschappen, Maatschappelijke vorming, Gemeenschappelijk funderend leerplan, Gemeenschappelijk leerplan ICT)
 • Economie en organisatie
 • Maatschappij en welzijn
 • STEM
 • Taal en cultuur
 • Kunst en creatie
 • Land- en tuinbouw
 • Sport
 • Voeding en horeca

Kandidaat stellen

Op basis van die categorie vind je hieronder een link die je toelaat je kandidaat te stellen voor een van de leerplancommissies.

Voor een aantal specifieke studierichtingen of vakken doen we een gerichte oproep naar alle betrokken scholen. In dat geval vind je in het overzicht de melding ‘uitnodiging naar de betrokken scholen’. Alle betrokken scholen ontvangen eerstdaags via e-mail een uitnodiging voor een of meer leerplancommissies. Voor specifieke vragen kun je terecht bij op moderniseringso [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Leraren die interesse hebben, kunnen zich uiterlijk dinsdag 25 februari kandidaat stellen via volgende link:

We vragen je daarbij naar volgende gegevens:

 • Keuze leerplancommissie
 • Naam school
 • Adresgegevens school
 • Naam directeur
 • E-mailadres directeur
 • Naam kandidaat-leraar
 • Voornaam kandidaat-leraar
 • E-mailadres kandidaat-leraar
 • Diploma kandidaat-leraar
 • Relevante ervaring kandidaat-leraar
 • Motivatie om deel uit te maken van de leerplancommissie (max. 10 regels)

We gaan ervan uit dat kandidaat-leraren de toestemming hebben van hun directeur om deel te nemen aan de leerplancommissie. We bevestigen je deelname aan een leerplancommissie via je directeur.

Leden van de leerplancommissie krijgen hun verplaatsingsonkosten vergoed.