Oproep kandidaatstelling scholen bubao waarborgregeling 2016-2017

04 mei 2016

In de nieuwsbrief van vorige week kon je lezen dat er tijdens het schooljaar 2015-2016 opnieuw een significante leerlingendaling in het buitengewoon basisonderwijs was. Er werd beslist om, uitsluitend voor het schooljaar 2016-2017, de waarborgregeling bij wijze van overgangsjaar verder te laten bouwen op de principes van de pre-waarborgregeling die nu, in het schooljaar 2015-2016, loopt in het basisonderwijs. De waarborgregeling 2016-2017 is echter aanzienlijk groter dan de pre-waarborgregeling 2015-2016. Er zullen dus meer projecten mogelijk zijn. De paritair samengestelde commissie voor het vrij onderwijs heeft, na consultatie van de regio’s, gekozen voor twee mogelijke pistes in 2016-2017:

1. ‘Samen sterker op de klasvloer’ in het basisonderwijs via co-teaching: zowel huidige pilootscholen als nieuwe scholen bubao kunnen kandideren

2. ‘Bubao in duo met bao’: een continuüm van ondersteuning via een geïntegreerde werking op de klasvloer vanuit een samenwerking gewoon – buitengewoon basisonderwijs

Geïnteresseerde scholen bubao, die aan de criteria voldoen, kunnen zich kandidaat stellen voor piste 1 en/of piste 2 tot vrijdag 20 mei 2016, 16 uur. Je vindt alle informatie over de twee pistes en de procedure tot kandidaatstelling in deze oproep voor kandidaatstelling.

De selectie van de bubao scholen wordt op vrijdag 27 mei 2016 gecommuniceerd. Via een extra nieuwsbrief op maandag 30 mei 2016 kunnen alle gewone basisscholen zich kandidaatstellen om ondersteund te worden vanuit een project waarborg 16-17. Op dinsdag 14 juni 2016 krijgen alle geselecteerde scholen en projecten een gerichte communicatie. Regionale informatievergaderingen voor deelnemende scholen en personeelsleden worden gepland tussen 20 en 30 juni 2016.

Tot slot willen we benadrukken dat de waarborgregeling 16-17 geen voorafname mag zijn op de structurele waarborgregeling die vanaf 2017-2018 zal worden ingevoerd.