Opnieuw registratie van afwezigheden van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs vanaf 15 mei 2020

12 mei 2020

In de periode van opschorting van de lessen werd geen afwezigheidsregistratie voor de leerlingen verwacht. De gefaseerde herstart van de lesbijwoning vanaf 15 mei 2020 betekent dat je ook opnieuw start met de registratie van de afwezigheden van de leerlingen. Voor leerlingen die opnieuw les zullen volgen, wordt de regelgeving op de aan- en afwezigheden van leerlingen toegepast. Het pedagogisch draaiboek verwijst naar de omzendbrieven over afwezigheden van leerlingen in het (buitengewoon) basis- en secundair onderwijs (BaO/2002/11, SO/2005/04 en SO/2002/05/buso).

Daarnaast worden er twee nieuwe - tijdelijke - afwezigheidscodes gecreëerd (N en X). De aangepaste afwezigheidsregistratie heeft als doel om:

  • op te volgen hoeveel leerlingen (fysiek) aanwezig zijn op school, voor hoeveel dagen per week. Die informatie is belangrijk om het effect van de fysieke aanwezigheid op school (en de mobiliteit die daarmee gepaard gaat) op de evolutie van het coronavirus te kunnen inschatten;
  • de evolutie van de afwezigheden wegens ziekte bij de leerlingen op te volgen.

De overheid vraagt daarom om de afwezigheidsregistratie dagelijks door te voeren in jouw softwarepakket. 

Concreet gaat het om deze nieuwe registraties:

  • Kleuters in het (buitengewoon) kleuteronderwijs die aanwezig zijn in de opvang van je school, registreer je met de code N. De afwezigheid van kleuters moet niet geregistreerd worden.
  • Leerlingen in het (buitengewoon) lager- en secundair onderwijs die aanwezig zijn in de opvang, registreer je met de code N. Wie voor een bepaald dagdeel in de opvang verwacht wordt, maar afwezig is: code X
  • Leerlingen in het (buitengewoon) lager- en secundair onderwijs die niet verwacht worden op school voor contactonderwijs en ook niet aanwezig zijn in de opvang: code X.

Voor leerlingen die opnieuw contactonderwijs volgen, gebruik je de bestaande afwezigheidscodes. Het is niet uitgesloten dat leerlingen afwezig zijn omdat zij of hun ouders angstig zijn, of problemen hebben met hun mentaal welzijn.

Om dat te achterhalen kun je het CLB inschakelen om samen in overleg te gaan met de ouders en leerlingen. Zo kun je onderliggende redenen onderkennen, erop inspelen en de afwezigheid eventueel zelf wettigen (code ‘P’).

Alleen bij flagrant spijbelen, gebruik je de code ‘B’. Wees er zuinig mee. Het risico bestaat dat kwetsbare leerlingen extra getroffen worden door de mogelijke gevolgen voor de schooltoeslag.

De nieuwe codes zullen beschikbaar zijn in jouw schooladministratiepakket, zodra de softwareleverancier de nodige aanpassingen doorvoert.

Meer informatie vind je in de omzendbrief Tijdelijke registratie van afwezigheden van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs vanaf 15/05/2020.