Opnieuw afwezigheidsregistratie in kleuteronderwijs sinds 2 juni 2020

03 juni 2020

Naar aanleiding van de herstart van het kleuteronderwijs wordt sinds 2 juni 2020 opnieuw een afwezigheidsregistratie gevraagd voor kleuters.

  • Voor kleuters die aanwezig zijn op school voor kleuteronderwijs (en dus niet in de opvang), hoef je geen registratie door te geven. Kleuters worden standaard als “aanwezig” aangeduid in je schooladministratiepakket.
  • Voor kleuters die aanwezig zijn in de opvang op je school, gebruik je de afwezigheidscode N. Kleuters die elders worden opgevangen, registreer je met de code X.
  • Voor kleuters die afwezig zijn op school (zowel voor kleuteronderwijs als voor opvang), gebruik je de afwezigheidscode X. De uitwisseling van de afwezigheidscode A is tot het einde van het schooljaar niet mogelijk.

Voor leerplichtige kleuters wordt de regeling van het lager onderwijs toegepast.

De afwezigheidsregistratie in het kleuteronderwijs is van belang voor de overheid om het effect van de fysieke aanwezigheid op scholen (en de mobiliteit) op de evolutie van het coronavirus te kunnen inschatten.

De afwezigheidsregistraties hebben geen effect op de toelatingsvoorwaarde tot het lager onderwijs en de te bereiken halve dagen aanwezigheid voor het groeipakket (selectieve participatietoeslag). Alle kleuters zullen door AGODI vanaf 16 maart 2020 tot het einde van het schooljaar daarvoor als "aanwezig" worden beschouwd. Alle halve dagen in die periode tellen mee voor het bereiken van de 250 halve dagen aanwezigheid.