Opleiding om een Dimona STG zo vlot mogelijk in te vullen op 17 maart

18 februari 2020

Vanaf 1 januari 2020 bestaat de DIMONA STG-aangifteplicht voor elke leerling/student/cursist die bij een onderwijsinstelling ingeschreven is en die een onbezoldigde stage loopt. De verplichting geldt zowel voor een hogeschool, een secundaire school voor gewoon of buitengewoon onderwijs, een centrum voor volwassenonderwijs en een centrum voor deeltijds onderwijs.

Het (hoge)schoolbestuur/centrumbestuur van de onderwijsinstelling die de leerling/student/cursist als stagiair uitzendt is verplicht voor die DIMONA STG-aangifte te zorgen.

Omdat we heel wat vragen krijgen en we onze instellingen willen ondersteunen bij het invullen, kun je een opleiding volgen in samenwerking met RSZ op 17 maart 2020 in de voormiddag. Schrijf je ten laatste op 12 maart in .