Opleiding 'Basiskennis preventieadviseur' - PA3

04 september 2018

Ben je aangesteld als preventieadviseur, maar heb je nog geen opleiding basiskennis gevolgd? Of ben je lid van de hiërarchische lijn en wil je voldoende op de hoogte zijn van de preventiebeginselen? Neem je als directeur heel wat preventietaken op, maar heb je weinig of geen basiskennis van preventie? Dan is de opleiding 'Basiskennis preventie'-PA3 iets voor jou.

Schrijf je in via nascholing.be of e-mail naar brenda.vancauwenbergh [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

De eerste lesdag vindt plaats op donderdag 11 oktober 2018 en verder telkens één donderdag per maand.

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks op school gebruikt kan worden, stellen we ter beschikking via een speciale website. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen streven we uitdrukkelijk na.

De cursussen zijn modulair opgebouwd en alle docenten hebben uitge­breide praktijkervaring. Op het einde van de lessenreeks dient elke cursist een eindwerk in, waarin hij een of meerdere problemen over preventie en bescherming op school op planmatige en doeltreffende wijze aanpakt. De opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Franky Wauters.