Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs

03 september 2019

De scholen buitengewoon onderwijs (bubao en buso) zijn verplicht om met de decretaal goedgekeurde ontwikkelingsdoelen te werken en die op te nemen binnen de doelenfase van handelingsplanning. We verduidelijken het gebruik van ontwikkelingsdoelen in het buo en eveneens het gebruik van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) in het buitengewoon basisonderwijs.