Ontwikkelgroep wereldoriëntatie op zoek naar creatieve denkers

26 februari 2018

Is er in je lerarenteam iemand die interesse heeft om onze ontwikkelgroep wereldoriëntatie te versterken? Bezorg hem of haar dan zeker dit bericht.

Wil jij actief meewerken aan de ontwikkeling van praktijkvoorbeelden wereldoriëntatie ter illustratie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!? Dan is het nu je kans: we willen bij Zin in leren! Zin in leven! praktisch haalbare suggesties en illustraties bij generieke doelen ontwikkelen voor de hele basisschool. We vinden het belangrijk om daarvoor een beroep te doen op jouw expertise.

Ben jij

  • een creatieve denker?
  • actief in het basisonderwijs?
  • geboeid door verschillende manieren van wereldoriënterend leren?
  • enthousiast over en nieuwsgierig om Zin in leren! Zin in leven! verder te ontdekken en te concretiseren?
  • bereid om je enkele dagen per schooljaar vrij te maken om in Brussel of op een locatie in je buurt samen met andere gedreven onderwijsmensen aan de slag te gaan?
  • nieuwsgierig om te zien hoe de kinderen in je klas of school met de ontwikkelde materialen aan de slag gaan?

Stel je dan kandidaat voor de ontwikkeling van praktijkvoorbeelden wereldoriëntatie (mens & maatschappij en wetenschap & techniek). In ruil bieden wij jou informatie uit eerste hand over Zin in leren! Zin in leven!, boeiende werk- en leermomenten, terugbetaling van de vervoersonkosten en een maaltijd.

We voorzien voor dit schooljaar drie bijeenkomsten:

  • dinsdag 17 april
  • dinsdag 8 mei
  • donderdag 14 juni

Stuur ten laatste op vrijdag 23 maart een e-mail met een korte motivatie naar alain.vanmoer [at] katholiekonderwijs.vlaanderen. Je mag uiterlijk op dinsdag 27 maart een antwoord van ons verwachten.