Ontwerpleerplannen algemene vorming goedgekeurd door raad van bestuur

21 maart 2019

Op 14 november 2018 publiceerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen de ontwerpleerplannen voor de algemene vorming in de eerste graad. De voorbije periode deden we een aantal kleine inhoudelijke aanpassingen op basis van de feedback die leraren ons bezorgden. We voegden ook suggesties tot verbreding toe en zowel basisgeletterdheid als de eindtermen namen we nog op.

Vandaag keurde de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen de ontwerpleerplannen goed. De raad van bestuur drukt haar waardering uit voor het omvangrijke werk dat de leerplancommissies hebben verricht. De leerplancommissies zijn erin geslaagd gelijkgerichte leerplannen te schrijven die voldoende ruimte laten voor het pedagogische project van de school en het eigenaarschap en de professionaliteit van de leraar. De nieuwe leerplannen leggen de verbinding met Zin in leren! Zin in leven! en bevorderen de samenwerking tussen lerarenteams in de eerste graad.

Op de themapagina modernisering so vind je een update van de ontwerpleerplannen. Deze laatste versie van de ontwerpleerplannen vind je ook terug in LLinkid. LLinkid, onze digitale tool, lanceren we later vanmiddag. Meer info hierover krijg je via een extra nieuwsbrief.

Van zodra de Vlaamse regering de netoverschrijdende curriculumdossiers voor de A- en de B-stroom heeft goedgekeurd, start de procedure voor goedkeuring bij de onderwijsinspectie.

Op een Lerarentop in februari 2020 plannen we samen met zo’n 1000 leraren eerste graad een grondige bespreking van het nieuwe leerplanconcept en LLinkid. Daaropvolgend doen we op basis van alle input de nodige bijsturingen en kunnen we vanuit een stevige basis starten met het leerplanwerk voor de tweede graad.