Onderwijsplanning modernisering so 2de en 3de graad

08 januari 2020

Over een aantal weken wordt beslist over de samenstelling van de scholengemeenschappen voor een nieuwe periode van zes jaar (2020-2026). De scholengemeenschappen krijgen als opdracht om binnen de grenzen van hun planningsbevoegdheid afspraken te maken over de organisatie van de tweede en de derde graad modernisering secundair onderwijs.

Eerder communiceerden we al over de toepassing van de interne planningsprocedure, inclusief de afbakening van de planningsbevoegdheid:

  • De concordantie van het bestaand studieaanbod naar het gemoderniseerd studieaanbod meld je aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aan de DPCC.
  • De programmatie van bijkomend basisstudieaanbod, goedgekeurd door de scholengemeenschap of door een regionaal platform (daar waar minstens de helft van de scholengemeenschappen binnen eenzelfde onderwijsregio beslist heeft tot installatie van een regionaal platform), meld je  aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aan de DPCC.
  • De programmatie van bijkomend specifiek studieaanbod, goedgekeurd door de scholengemeenschap of door een regionaal platform (daar waar minstens de helft van de scholengemeenschappen binnen eenzelfde onderwijsregio beslist hebben tot installatie van een regionaal platform), vraag je aan bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC.

In een paar gevallen wordt het recht op concordantie ingeperkt. Enkele scholengemeenschappen, samengesteld met scholen uit twee of drie verschillende onderwijsregio’s, zullen voor programmatie van bijkomend basisaanbod met enige planningsrestrictie rekening moeten houden.

Voor die planningsopdracht is intussen de volgende informatie beschikbaar:

De planningstools, de studierichtingsprofielen en de opbouw van studierichtingen vind je op de themapagina Modernisering so tweede en derde graad.

Bijkomende informatie volgt:

  • de aanvulling in de Omzendbrief SO 61 van de programmatieregels voor de gemoderniseerde tweede en derde graad, met inbegrip van de begrippen domeinschool en campusschool
  • een verfijning van de planningscriteria voor enkele specifieke studierichtingen
  • de modellessentabellen voor de studierichtingen van de tweede en derde graad (voorzien voor maart 2020)

Oorspronkelijk was het opzet om tegen de indiendatum 15 september 2020 alle concordanties en alle bijkomende programmaties (zowel basisaanbod als specifiek aanbod; zowel tweede als derde graad) van alle scholengemeenschappen op te vragen.

We beseffen intussen dat dat zeer hoog gegrepen is. Door de gefaseerde timing waarop informatie beschikbaar zal zijn, zullen veel scholengemeenschappen nog geen definitieve afspraken kunnen maken over de organisatie van de derde graad. De invulling van de derde graad zal voor bepaalde studiedomeinen en subdomeinen immers mee bepaald worden onder meer door de keuze van de Se-n-Se. De overheid moet voor een aantal Se-n-Se en voor een aantal studierichtingen derde graad de beroepskwalificaties nog vastleggen.

We kunnen zelf niet tornen aan 30 november 2020, indiendatum van AgODi voor de programmaties van de tweede graad, te realiseren met ingang van het schooljaar 2021-2022.

Daarom zullen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de DPCC’s tegen uiterlijk 15 september 2020 minstens de aanvragen tot programmatie van specifiek aanbod tweede graad moeten ontvangen, evenals de programmaties van specifiek aanbod en zevende jaren in de uitdovende derde graad van de huidige structuur secundair onderwijs.

De situering van dergelijke programmaties in een globaal overzicht van het toekomstig studieaanbod voor de scholengemeenschap/onderwijsregio draagt bij tot een objectieve beoordeling door de interne planningsinstanties.

Via de nieuwsbrief communiceren we op regelmatige basis over de Onderwijsplanning Modernisering so tweede en derde graad. Binnenkort zal je dezelfde informatie ook vinden op onze website.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte of bij Isabelle Dobbelaere.