Onderwijsdecreet XXVIII: overzicht van de maatregelen

29 maart 2018

Op 1 maart 2018 sloot de overheid met de onderwijskoepels en de vakorganisaties de onderhandelingen af over het voorontwerp van Onderwijsdecreet XXVIII. We maakten een overzicht van de maatregelen. Lees dit overzicht met het nodige voorbehoud, want in het hele traject van advies door Raad van State en parlementaire besprekingen kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht.

Naast de wijzigingen ten gevolge van OD XXVIII zijn er nog heel wat andere wijzigingen, onder andere ten gevolge van wijzigingen aan het M-decreet en CAO XI. Daarover zullen wij afzonderlijk berichten.