Onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen

06 mei 2020

Cognitief sterk functionerende leerlingen, een ruimer begrip dan enkel hoogbegaafde leerlingen,  hebben vaak specifieke onderwijsbehoeften. Het is belangrijk dat ze erkenning krijgen en dat het onderwijsaanbod tegemoetkomt aan hun onderwijs- en opvoedingsbehoeften. De visietekst 'Onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen' verduidelijkt dit en reikt benaderingen aan om de leerlingen te herkennen en de onderwijspraktijk er op een haalbare manier op af te stemmen.