Ondersteuningsmodel: kiezen voor kwaliteitsvolle zorg voor elk kind

18 mei 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ziet heel veel mogelijkheden bij het voorstel over de toekomstige ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, vooral omwille van de rol die het ondersteuningsnetwerk krijgt.

Via de ondersteuningsnetwerken wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen stevig inzetten op de versterkte samenwerking (co-creatie) tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Ook de mogelijkheid om die netwerken van onderuit vorm te geven en de werkingsgebieden zelf af te bakenen, biedt kansen om de zorg zo dicht mogelijk bij de leerling en de leraar te organiseren.  

Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageert zich ten volle om vanuit de eigen netwerken alle bestaande samenwerkingsverbanden met scholen van andere netten verder te zetten en waar mogelijk te verdiepen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt het ook uitermate belangrijk dat het voorstel voldoende garanties inhoudt voor het personeel. Tegelijkertijd creëren de gefaseerde aanpak en de bijkomende middelen voldoende ruimte om de juiste ondersteuners aan te trekken, zodat leerlingen de gepaste ondersteuning kunnen krijgen.

Tot slot is Katholiek Onderwijs Vlaanderen blij met de meer lineaire verdeling van de middelen. Zo kunnen alle leerlingen van alle scholen kwaliteitsvolle ondersteuning krijgen.