Ondersteunend materiaal voor de implementatie vanuit Zill? Ziezo! beschikbaar

26 juni 2018

Uit de monitoring van de proeftuinscholen kwamen dertien factoren naar voren die de implementatie van Zill beïnvloeden. Die factoren beschrijven we in het rapport Zill? Ziezo!. Het is belangrijk dat schoolteams bij de implementatie van Zin in leren! Zin in leven! rekening houden met die factoren.

Op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is nu ondersteunend materiaal voor de implementatie vanuit Zill? Ziezo! beschikbaar. Zo ontwikkelden we onder meer tools om de beïnvloedende factoren te verkennen, een plan van aanpak op te maken, het implementatieproces te evalueren ...

In samenwerking met de richting Opleidings- en onderwijswetenschappen van UAntwerpen ontwikkelden we daarnaast een draaiboek met achtergrondliteratuur rond ouderparticipatie bij en vanuit Zill. Met dank aan Anneleen Cornelis, Jade De Prins, Stefanie Keirse en Wouter Sissau onder deskundige procesbegeleiding door Prof. Dr. Jan Vanhoof.