Aanpak ondernemerschapscompetenties na opheffing attest bedrijfsbeheer

13 december 2017

Het opheffen van de wettelijke verplichtingen over het attest bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2019 zorgt ervoor dat de omzendbrief SO/2008/01 niet langer een wettelijke basis heeft en vervalt.

Voor de scholen secundair onderwijs resulteert het opheffen van de wettelijke verplichtingen over het attest bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2019 erin dat de omzendbrief SO/2008/01 niet langer een wettelijke basis heeft en komt te vervallen. Het document 'Opheffing verplichting attest bedrijfsbeheer' omvat een inhoudelijk kader over de toekomstige aanpak van ondernemerschapscompetenties binnen het secundair onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de gevolgen voor de lessentabellen van de studierichtingen waarin bedrijfsbeheer was opgenomen.

Voor de centra voor volwassenenonderwijs heeft het wegvallen van de wettelijke verplichting vanaf 1 september 2019 nu al een grote impact op het aantal inschrijvingen in de opleiding Bedrijfsbeheer (voorlopige cijfers wijzen op een daling van 60 procent). Het Agentschap Innoveren en Ondernemen overlegt met de verschillende onderwijs- en opleidingspartners over mogelijke initiatieven met betrekking tot sensibilisering en toeleiding van (toekomstige) ondernemers naar ondernemerschapsopleidingen. Wat de opleiding Bedrijfsbeheer in de CVO’s betreft, gaan het Departement Onderwijs en Vorming en AHOVOKS samen met de onderwijsverstrekkers na of het bestaande opleidingsprofiel nog voldoet. Afhankelijk van de noden van de (toekomstige) ondernemer zou die een ruimer of beperkter pakket moeten kunnen volgen.