Omkadering ondersteuningsmodel

24 januari 2018

Voor de berekening van de omkadering in verband met het ondersteuningsmodel gebruikt AgODi de gegevens uit de databanken. Je hoeft als school voor gewoon of buitengewoon onderwijs en als CLB dus geen extra gegevens aan AgODi te bezorgen. Zoals altijd registreer je de inschrijvingen in Discimus. CLB’s registreren de (gemotiveerde) verslagen in LARS. De verificateurs vragen in de scholen geen documenten op.