Omgerekende weddeschalen PC 225

03 januari 2019

Bij de berekening van de totalen bij de lonen voor PC 225 is een fout gebeurd. Die is ondertussen rechtgezet. Je vindt de verbeterde versie op de website bij het thema Bezoldigingen en vergoedingen: contractuele personeelsleden.