Nog drie infosessies over WellBe

02 maart 2020

De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen sensibiliseren en ondersteunen om werk te maken van een geïntegreerd welzijnsbeleid en ontwikkelde daarvoor een instrument: WellBe.vlaanderen. Dat instrument is online beschikbaar. Vooraleer zelf aan de slag te gaan, is het nuttig om eerst de vorming te volgen.

We stelden het instrument al meerdere keren voor, maar we blijven vragen krijgen om de informatiesessie te herhalen.

We hebben dit werkjaar nog drie momenten voorzien waarop je de basisinformatie over WellBE krijgt:

  • 31 maart vanaf 19 uur in Gent
  • 2 april vanaf 13.30 uur in Brussel
  • 22 april vanaf 9 uur in Brugge

Schrijf je voor één van deze momenten in en maak werk van een risico-analyse van het psychosociaal welbevinden op jouw school.