Nieuwsflash curriculumontwikkeling en EVC - volwassenenonderwijs

18 oktober 2017

Het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) informeert je op geregelde tijdstippen over de stand van zaken in verband met de netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs. Voor het eerst informeren we via de nieuwsflash van oktober 2017 nu ook over de acties in het kader van gezamenlijke opdracht EVC in het volwassenenonderwijs. Heb je vragen of wens je meer info, contacteer dan Monique De Ridder (monique.deridder [at] katholiekonderwijs.vlaanderen).