Nieuws van het corona-front

25 november 2020

Op het sociaal corona-overleg van 24 november lichtte Geert Molenberghs de algemene corona-situatie toe. De curve evolueert zo goed als wat mocht verwacht worden. De daling van het aantal besmettingen boet aan snelheid in maar gaat gestaag verder. Ook Europees zijn we van de achterhoede naar het midden van het peloton gestegen. Ierland doet het nog beter … met alle scholen open.

We zijn er alleszins nog niet. Het is van belang dat we de inspanningen verder volhouden, op school en daarbuiten. We zijn erg beducht voor te snelle versoepelingen in de maatschappij waardoor een verdere daling tegengewerkt wordt.

Op het sociaal overleg van begin december zullen we beschikken over meer cijfers. We hopen dan te kunnen bevestigen dat de heropening van de scholen na de verlengde herfstvakantie de curve niet negatief beïnvloed heeft. Daar ziet het alvast naar uit.

De koppeling van de cijfers van indexpersonen (besmette personen, waar ze ook besmet geraakt zijn) aan LARS en mogelijk aan de database van AGODI kan eventueel een duidelijker beeld opleveren van de spreiding van de besmetting over de verschillende onderwijsniveaus. De CLB’s trachten daar zowel voor leerlingen als voor personeel zicht op te krijgen.

De gewijzigde teststrategie leidt ertoe dat hoogrisicocontacten zonder symptomen opnieuw allemaal getest worden. Dat is voor onderwijs een zegen omdat besmette leerlingen vaak geen symptomen vertonen. We beseffen wel dat door het verhogen van het aantal tests ook het absolute aantal positieve gevallen zal stijgen binnen onderwijs. Dat moet ons geen zorgen baren als we die stijging aan de gewijzigde teststrategie kunnen toewijzen.

Er wordt nog bekeken hoe de sneltesten in de strategie hun plaats kunnen krijgen.

Voor het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs was de contactopsporingsprocedure de voorgaande periode problematisch gebleken. Die moest worden opgenomen door het callcenter van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat liep niet altijd even vlot. Daar werd nu een aangepaste procedure uitgewerkt die je kan terugvinden bij de veelgestelde vragen op de website van het departement voor het DKO en het VWO. Het is voor het DKO alvast erg belangrijk dat een besmette leerling in het leerplichtonderwijs die gecontacteerd wordt, desgevallend aangeeft dat hij ook les volgt in het DKO.