Nieuwjaarswensen directeur-generaal

01 januari 2018

Beste wensen voor een inspirerend 2018!

Er is veel goeds te melden over het voorbije jaar. Ons nieuw leerplan Zin in leren! Zin in leven! werd goedgekeurd. Basisscholen maken er de komende drie jaar stevig werk van. Dat is de eerste vrucht van een nieuwe generatie leerplannen. Ook voor het secundair onderwijs zijn we volop aan de slag. Op 1 september 2019 willen we immers klaar staan om de modernisering aan te vatten. Via de leerplannen krijgt ons pedagogisch project van de katholieke dialoogschool handen en voeten tot op de klasvloer. Vorig jaar is opnieuw het maatschappelijk belang van dat project gebleken: het vormt een werkzaam tegengif tegen polarisering en relativisme. Het helpt ons actief te kiezen voor én identiteit én openstaan voor de ander: gastvrijheid behoort tot het hart van datgene waarvoor de christelijke traditie staat.

2017 leerde eveneens dat, zelfs zonder incentivering vanwege de overheid, meer dan 90 procent van onze besturen werk maakt van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. Hoog tijd dus dat ook de Vlaamse regering een optimaal decretaal kader schept. Voor 2018 hopen we tegelijk dat de positie van de directeur, zowel naar verloning als ondersteuning, versterkt wordt.

Mede door de enorme inzet van velen, in moeilijke omstandigheden, zijn ook de ondersteuningsnetwerken uit de startblokken geschoten. Een eerste evaluatie leert dat een gebrek aan voldoende middelen de verdere implementatie van het M-decreet blijft bezwaren. Dat was al jaren geleden voorspeld – en neen: er blijven geen middelen plakken bij tussenstructuren … Ook in andere dossiers wordt in 2018 best voortgang gemaakt: schaalvergroting in het volwassenenonderwijs, de implementatie van de hervorming van de lerarenopleiding, de cao-besprekingen en het loopbaanpact, een rechtvaardiger financiering van de internaten, het finetunen van duaal leren ... En uiteraard kijken we met grote verwachting naar het al vaak aangekondigde masterplan basisonderwijs.

Ook voor onze netwerkorganisatie wordt 2018 een belangrijk jaar: via getrapte verkiezingen worden bestuurders gekozen voor onze regionale comités besturen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. Ook de vertegenwoordiging van bestuurders en directies in de adviesraden wordt in dezelfde beweging vernieuwd en dat voor een nieuwe bestuursperiode van vier jaar. Alvast hartelijk dank aan al wie bijdraagt in de advies- en besluitvormingsketen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Uiteindelijk is onze vereniging even krachtig als haar leden.

Voor 2018 wens ik je, ten slotte, heel veel voldoening bij het vele werk en de grote inzet voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Precies daardoor maken we het verschil. Gevoed door onze rijke onderwijstraditie blijft het de moeite waard om, vanuit de vrijheid van initiatief en onderwijs, samen een inspirerend vormingsaanbod te doen aan al wie daarvoor kiest. Dankjewel, en mag het je ook in 2018 goed gaan!

Lieven Boeve
Directeur-generaal