Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Thomas 2016-2020

21 januari 2016

In aanwezigheid van Minister van Onderwijs Hilde Crevits werd op 12 januari 2016 de derde samenwerkingsovereenkomst voor Thomas voor de periode 2016-2020 ondertekend. Thomas bestaat al sinds 2002, kende een hele ontwikkeling en speelde in de laatste 15 jaar een belangrijke rol in de ontwikkeling van het vak godsdienst. Met de ondertekening zorgen de KU Leuven, de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de bisschoppen en de Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs ervoor dat Thomas zijn koers kan voortzetten en steun blijft bieden aan het levensnoodzakelijk levensbeschouwelijk godsdienstonderwijs in Vlaanderen.

De plechtige ondertekening was het sluitstuk van de succesvolle Didachè-studiedag Katholieke dialoogschool en het vak rooms-katholieke godsdienst: wat kunnen ze voor elkaar betekenen?. Directeur-generaal Lieven Boeve hield er een lezing met als thema: Wat verwacht de katholieke dialoogschool van het vak godsdienst?. Zijn lezing, maar ook die van de andere sprekers kun je via dit kanaal herbekijken.