Nieuwe richtlijnen voor TOAH en POAH

12 mei 2020

Naast TOAH via afstandsonderwijs, kunnen leraren onder bepaalde voorwaarden terug ter plekke gaan. Vóór de heropstart moet de behandelende arts dan bepalen:

  • of het aangewezen is dat een leerkracht op de verblijfplaats van de leerling komt om er individueel onderwijs te geven (de eerdere toestemming is mogelijk niet meer accuraat);
  • welke veiligheidsmaatregelen (afstand tussen personen, beschermend materiaal, duurtijd, voorwaarden gekoppeld aan de persoon …) nodig zijn.

De school en het eventuele ziekenhuis zijn verantwoordelijk voor het aankopen en voorzien van het nodige beschermend materiaal opdat het TOAH-traject kan plaatsvinden. Er mogen geen kosten worden doorgerekend aan de ouders.  

TOAH is mogelijk voor zieke leerlingen die:

  • reeds een TOAH-traject lopende hadden voor de lockdown; 
  • tijdens de lockdown ziek zijn geworden en recht hebben op een TOAH-traject.

Daarnaast wordt TOAH ook mogelijk gemaakt voor leerlingen die omwille van een verhoogde kwetsbaarheid van de leerling zelf of van iemand uit zijn of haar omgeving, niet naar school kan gaan. TOAH kan voor die leerlingen enkel als een attest van een arts de afwezigheid van de leerling verantwoordt. De periode van opgebouwde afwezigheid begint in die situatie pas te lopen op het moment dat het onderwijsaanbod van de school terug opstart.

Hoewel het om een andere doelgroep gaat, zijn de richtlijnen voor de heropstart van Permanent Onderwijs Aan Huis (POAH) in de concrete uitvoering dezelfde als die voor TOAH. Het gaat ook om vier lestijden per week op de verblijfplaats van de leerling. Vaak is dat een voorziening voor minderjarigen met een beperking (VAPH).

Ten slotte willen je er attent opmaken dat er naast de aangepaste richtlijnen voor TOAH en POAH, ook nieuwe richtlijnen zijn voor de organisatie van synchroon internetonderwijs, de type 5-scholen en de K-diensten. Alle informatie vind je hier.