Nieuwe medewerker Dienst Curriculum & vorming

13 september 2016

Welkom aan Sanne Ramaekers, die vanaf 8 september als pedagogisch begeleider deel uitmaakt van Dienst Curriculum & vorming, team basisonderwijs. Sanne zal zich focussen op het leergebied wereldoriëntatie, het ontwikkelveld oriëntatie op de wereld in het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! en de interdiocesane proeven wereldoriëntatie. Sanne brengt naast klaservaring in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs ook expertise binnen vanuit zorg, coaching van lerende gemeenschappen en een breed muzisch denken.