Nieuwe Mededeling over vaste benoeming in wervingsambten in het secundair onderwijs

23 februari 2016

Binnenkort moet het schoolbestuur meedelen welke betrekkingen in wervingsambten op 1 maart vacant zijn; daarna kunnen personeelsleden kandideren voor vaste benoeming. Onder welke voorwaarden een benoeming kan worden toegekend, is uiteengezet in de nieuwe Mededeling 'Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs'. Deze tekst is een grondige herwerking van de vroegere Mededelingen. Zo worden de benoemingsvoorwaarden nu afzonderlijk overlopen en uitgediept voor de verschillende mogelijke statuten van het personeelslid (TADD-aanstelling, verlof voor TAO, toestand van reaffectatie, leeftijd van 55 jaar). Ook de voorrangsrechten werden duidelijker geformuleerd.

De wijzigingen in de reglementering zijn beperkt, en zijn aangeduid zoals gewoonlijk. Belangrijk is wel dat een vaste benoeming die ingaat op 1 juli, bij voorkeur tegen 10 juni wordt gemeld aan het werkstation: dit om latere terugvorderingen van uitgestelde bezoldiging te vermijden (zie punt 9 van de Mededeling). Voor de andere onderwijsniveaus volgen binnenkort afzonderlijke Mededelingen.