Nieuwe mededeling over tijdelijke vervangingen in een internaat

13 februari 2019

De nieuwe mededeling over tijdelijke vervangingen licht toe wanneer een gesubsidieerd studiemeester-opvoeder of beheerder vervangen kan worden. Eenmaal is vastgesteld dat een vervanger kan worden gesubsidieerd, moet het bestuur de voorrangsrechten van zijn personeelsleden respecteren. De mededeling biedt een stappenplan waarmee het internaat kan bepalen wie voorrang heeft op aanstelling in de interimbetrekking.

Verder behandelen we ook de omschrijving van de betrekking waarin de interimaris wordt aangesteld, enkele aspecten in verband met zijn bezoldiging, de beëindiging van zijn aanstelling en administratieve aandachtspunten.