Nieuwe leerplannen en lessentabellen so vanaf 1 september 2018

07 februari 2018

De ontwerpversies van de nieuwe leerplannen en de nieuwe lessentabellen voor het schooljaar 2018–2019 zijn beschikbaar via de curriculumpagina secundair onderwijs. De leerplannen werden aan de inspectie ter goedkeuring overgemaakt. Leraren kunnen er alvast mee aan de slag. Een overzicht vind je in de lijst 'Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2018'.

Graadleerplannen (en de bijbehorende lessentabellen) worden progressief ingevoerd. Dat betekent dat ze op 1 september 2018 van kracht worden voor het eerste leerjaar van de graad en op 1 september 2019 voor het tweede leerjaar van de graad. Tot dan blijft in het tweede leerjaar van de graad het huidige leerplan/lessentabel van toepassing.

Met je vragen in verband met de (nieuwe) leerplannen en lessentabellen voor het secundair onderwijs kun je terecht bij Hilde Hutsebaut.