Nieuwe en gewijzigde mededelingen voor het secundair onderwijs (9 - 16 september)

16 september 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 9 en 16 september 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die mededelingen zijn ook terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel:

 • Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het secundair onderwijs vanaf 2015-2016
  2010-01-02 gewijzigd
  Belangrijke wijzigingen: beperking in geval de afwezigheid pas begint in de periode van 14 dagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie (punten 3.2.3 en 3.2.4). Barema van de vervanger in het ondersteunend personeel, en mogelijkheid om de puntenwaarde aan te passen (4.2). Toegevoegd schematisch overzicht van de vervangingsvoorwaarden (bijlage 2).
 • Structuur en organisatie van de 1ste, 2de en 3de graad van het gewoon voltijds secundair onderwijs: schematische voorstelling
  2003-04-29 gewijzigd
  Nieuwe bepaling. Sinds het schooljaar 2015-2016 kan de voltallige toelatingsklassenraad een leerling die wegens een B- of C-attest niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, toch als regelmatige leerling tot een structuuronderdeel toelaten op basis van opleidingsonderdelen die de leerling in het regulier onderwijs met vrucht heeft beëindigd buiten het voltijds gewoon secundair onderwijs (i.c. volwassenenonderwijs, deeltijds beroepssecundair onderwijs ...) of voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Omstandigheidsverlof voor gesubsidieerde personeelsleden
  2005-12-21 gewijzigd
  Gewijzigd: als een omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner start in de periode van 14 dagen voor de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, is vervanging pas mogelijk vanaf de eerste dag na de vakantie. Onmiddellijke vervanging is enkel mogelijk via reaffectatie (punt 3.2).