Nieuwe en gewijzigde Mededelingen voor het secundair onderwijs (12 tot 25 november)

24 november 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 12 en 25 november 2015 verschenen op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die Mededelingen zijn ook terug te vinden op de webpagina van de Dienst:

 • Reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstages in het voltijds secundair onderwijs.

  Belangrijkste wijzigingen: Deze Mededeling is aangepast aan de nieuwe omzendbrief SO/2015/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4”.

  Voor BuSO OV1-2-3 heeft de Vlaamse overheid nog geen nieuwe omzendbrief gepubliceerd. Katholiek Onderwijs Vlaanderen raadt de scholen die deze opleidingsvormen aanbieden aan om toch al gebruik te maken van de modellen van leerlingenstageovereenkomst die bij deze Mededeling zijn gevoegd. Let wel, BuSO OV1-2-3 is verplicht om nog gebruik te maken van het stagereglement dat als bijlage 3 bij de ministeriële omzendbrief van 16 september 2002 over “Leerlingenstages en sociaal-maatschappelijke training in het buitengewoon secundair onderwijs” is gevoegd. De scholen dienen voor een stage die betrekking heeft op deze opleidingsvormen het stagereglement dus nog bij de leerlingenstageovereenkomst te voegen.
   

 • Leerlingen verrichten arbeid - Een juridische leidraad voor de school 

  De volgende fiches zijn aangevuld of geactualiseerd: 
  Klassieke leerlingenstages (3.1.1). Praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon onderwijs (3.1.3). Leerlingenstages in het buitenland (3.1.4). Wat zijn externe praktikopleidingen? (3.2). Wat zijn praktijklessen op verplaatsing? (3.3). Omschrijving van praktijkles op verplaatsing (3.3.31). De stagegever als werkgever van de stagiairs (4.3). De twee werkgevers van een stagiair (4.3.1). Onverenigbaarheden om als stagegever op te treden (4.3.3). Toezicht op leerlingen tijdens de stage (5.3.1). Burgerlijke aansprakelijkheid voor leerlingen-stagiairs (7.3.1). Verzekeringen van stagiairs (8.2.1). Verzekeringen van leerlingen tijdens een externe praktijkopleiding (8.2.2). Verzekeringen van leerlingen tijdens een praktijkles op verplaatsing (8.2.3). PBM’s voor externe praktijkopleidingen (10.1.3). Werkkledij voor stagiairs (10.2.2). Eventueel een kostenvergoeding voor stagiairs (17.2).