Nieuwe en gewijzigde mededelingen voor het secundair onderwijs (1 - 8 september 2015)

09 september 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 1 en 8 september 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die mededelingen zijn ook terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel:

 • Enkele technische aandachtspunten in verband met de samenstelling en de werking van een delibererende klassenraad
  2014-04-20 gewijzigd
 • De toelatingsklassenraad
  2011-08-31 gewijzigd
 • Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs
  2003-12-17 gewijzigd
  Wijzigingen: verduidelijkingen in verband met de benoeming op 1 oktober (punt 3.1). Benoeming is opnieuw uitgesloten in overgenomen uren (punt 4). Beperking tijdens langdurige VVP/med (6.8). Benoeming van het ondersteunend personeel in een puntenwaarde die lager is dan het diploma (punt 7.4). De controlelijsten vaste benoeming (bijlage 1) en het modelcontract zijn aangepast in verband met de puntenwaarde van opvoeder en administratief medewerker. Ook de aanpassingen van juni 2015 zijn nog in de Mededeling aangeduid.