Nieuwe aanstellingen in regio West-Vlaanderen

21 december 2016

Wij feliciteren de huidige vicaris voor onderwijs van het bisdom Brugge, Pierre Breyne, met zijn aanstelling tot bisschoppelijk gedelegeerde voor patrimonium en financiën én tot vicaris-generaal. Verder verwelkomen wij An Quaghebeur als bisschoppelijk vertegenwoordiger voor onderwijs. An was onze collega-begeleider voor biologie en natuurwetenschappen tot maart 2014 en werd nadien directeur van het Vrij Land- en Tuinbouwinstituut te Torhout. We wensen haar alle succes toe bij de nieuwe uitdaging.

1 januari 2017 is voor Karl Vanhuyse de officiële start bij Flanders Synergie. Karl zal er halftijds trajecten rond Scholen Slim Organiseren begeleiden en lerende netwerken opstarten. Het voorbije jaar mochten wij ervaren dat zijn expertise in die materie sterk toenam. Een aantal van onze scholen konden er dankbaar gebruik van maken. Verder blijft Karl ook nog halftijds als kwaliteitsbegeleider voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen werken. 

Dit wil zeggen dat we naar een opvolger op zoek mochten gaan. Tot onze grote vreugde solliciteerden heel wat kandidaten naar deze halftijdse betrekking.  Vanaf 1 januari vervoegt Jan Lingier, directeur van de vrije basisschool te Leisele, halftijds ons team.  Hij zal de regio van Karl verder opvolgen. We kijken uit naar zijn komst en zijn ervan overtuigd dat hij de door Karl opgestarte begeleidingstrajecten naadloos zal verder zetten.