Nieuw nummer van VONDeling

11 april 2018

Het 26e nummer van het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen (april 2018).

Het lijvige nummer brengt :

 • Redactioneel artikel Jürgen Mettepenningen (p. 1)
 • Actualia over vorming voor bestuurders en verkiezingen COBES (p. 2)
 • Verslag over de ontmoetingsavond voor schoolbesturen op 16 januari 2018 (p. 2-6)
 • Vormingen voor Preventieadviseurs (p. 7-8)
 • Verslag over de tweede Dag van de Godsdienst op 23 februari 2018 (p. 8-12)
 • Verslag van het Congres Directeurs secundair onderwijs van 14-16 maart 2018 (p. 12-19)
 • Presentatie van een onderzoek over de toekomst van het katholiek onderwijs in de regio Mechelen (p. 19-23)
 • Ontmoeting van de Comités Besturen van de vijf bisdommen op 22 maart 2018 (p. 24-27)
 • Nieuwe schoolinfrastructuur (p. 27-28)
 • Personalia (p. 29-30)
 • Het tweede deel over de Katholieke Dialoogschool (p. 30-36)

Je vindt dit nummer en alle vorige nummers ook op de website.