Nieuw nummer van VONDeling

10 januari 2018

Het 25e nummer van het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen. Het nummer brengt onder andere:

  • Uitvoerige nieuwjaarsbrief van Jürgen Mettepenningen, met o.a. de missie en het organogram van het Vicariaat Onderwijs
  • Info over vormingen voor schoolbesturen en de komende verkiezingen van de Comités Besturen
  • Nieuws over overheidsopdrachten
  • Verslag van het Colloquium Directeurs Basisonderwijs november 2017
  • Een uitgebreid artikel over de katholieke dialoogschool

Je vindt dit nummer en alle vorige nummers ook op de website.