Nieuw nummer van digitaal tijdschrift VONDeling

06 november 2019

Het 32ste nummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is verschenen. 

Een greep uit de inhoud:

  • Masterclass over veranderingsprocessen in organisaties
  • Open Overlegforum Besturen over regeerakkoord
  • BOS-openingen: Arcadia en KOMO
  • Voorstelling Brusselwerking Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Impulsdag Pastoraal basisonderwijs
  • 100 jaar Sjabi Puurs
  • Prijs Focus Aarde

Op de website vind je ook alle vorige nummers.