Nationale inspiratiedag rond wereldburgerschapseducatie

07 december 2015

Op 19 april 2016 organiseert Kleur Bekennen een nationale inspiratiedag rond wereldburgerschapseducatie voor (toekomstige) leerkrachten basis, secundair en hoger onderwijs, schooldirecties, zorgcoördinatoren, docenten lerarenopleiding, educatieve organisaties …  Dit keer is er speciale aandacht voor de diverse aspecten van verankering van wereldburgerschap in het onderwijs. Op het programma staan onder andere Keynotespreker Jan Buermans, diverse workshops en de lezing 'De Syrische burgeroorlog tot in Europa' door Pieter Stockmans en Montasser Aldemeeh.