Nascholingstraject ‘M-decreet: motor, motivatie en mogelijkheden’

30 mei 2017

Daagt het M-decreet jou en je collega’s uit om je competenties te verbreden en verdiepen? Het partnerschap van Arteveldehogeschool, Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Oost-Vlaanderen & Pedic en Pedagogische begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent organiseert voor jou een gratis nascholingstraject.

Daarin leer je het M-decreet inzetten als …

  • motor voor schoolontwikkeling ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,
  • kader dat kan motiveren,
  • stimulans voor nieuwe mogelijkheden.

We organiseren drie infomomenten in de Arteveldehogeschool waar je uitgebreide info krijgt over het traject:

  • donderdag 1 juni van 10.30-12 uur
  • woensdag 7 juni van 19-20.30 uur
  • maandag 12 juni van 13.30-15 uur

Het is zinvol vooraf al even na te denken over de samenstelling van je kernteam en over vragen waarrond je team aan de slag wil gaan.