Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum

02 december 2015

Het Eekhoutcentrum in Kortrijk plaatst volgende vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

Voor het secundair onderwijs:

Niveauoverstijgend: