Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy

31 augustus 2016

Voor het basisonderwijs

Voor het secundair onderwijs

Niveauoverstijgend

Voor een overzicht van alle nascholingsinitiatieven verwijzen we graag naar de website http://www.eekhoutacademy.be/
Een overzicht van hun internationale cursussen vind je op de website http://erasmusplus-ist.eu/