Nascholingsaanbod 'Autisme en … kleuters'

12 oktober 2015

Op kleuterleeftijd worden de fundamenten gelegd voor heel wat ontwikkelingsdomeinen. Tijdens deze cursus vertalen wij inzichten in het autistisch denken en de educatieve benadering van autisme heel specifiek naar kleuters met een autismespectrumstoornis. We gaan domein per domein na hoe autisme zijn invloed heeft en hoe we de ontwikkeling van jonge kinderen op een aangepaste manier kunnen ondersteunen. Er komen heel wat concrete voorbeelden aan bod, zoals communicatie op deze jonge leeftijd, sociale vaardigheden, vrijetijdsvaardigheden, opbouw naar werkgedrag en zelfredzaamheid.

Heb jij ook kleuters met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis in de klas? Wil je hun denken leren kennen, hun gedrag leren begrijpen  en te weten komen hoe je hen in de klas nog beter kunt ondersteunen? Dan is deze vorming misschien wel iets voor jou. Naast een praktijkgerichte input door Veerle Van Torre (Autisme Centraal) voorzien we ook een terugkomdag, waarop reflectie en het delen van ervaringen centraal zullen staan.

De studiedag vindt plaats op 19 november 2015 in Brussel, Guimardstraat 1. De terugkomdag (een halve dag) wordt georganiseerd op 15 december 2015. Deelnemers kunnen dan kiezen voor DSKO Antwerpen (voormiddag) of DPB Gent (namiddag). Tijdens het terugkommoment belichten we een praktijkvoorbeeld en gaan we in gesprek over de eigen praktijk aan de hand van een nataak.

De doelgroep van deze vorming zijn kleuteronderwijzers gewoon en buitengewoon onderwijs, zorgcoördinatoren, GON-begeleiders ,teamleden werkzaam in speelleerklas of brugklas en CLB-medewerkers.