Nascholing autisme en … kleuters

20 december 2016

Heb je ook kleuters met autisme in je klas? Wil je hun denken leren kennen, hun gedrag leren begrijpen en te weten komen hoe je hen in de klas nog beter kunt ondersteunen?

Dan is onze vorming ‘autisme en … kleuters’ misschien iets voor jou! Naast een praktijkgerichte input door Joke Boeckx, begeleider competentieontwikkeling regio Mechelen-Brussel, voorzien we een terugkomdag waarop reflectie en het delen van ervaringen centraal zullen staan.

Op kleuterleeftijd worden de fundamenten gelegd voor tal van ontwikkelingsdomeinen. Tijdens deze cursus vertalen wij inzichten in het autistisch denken en de educatieve benadering heel specifiek naar kleuters met een autismespectrumstoornis. We gaan domein per domein na hoe autisme zijn invloed nalaat en hoe we de ontwikkeling op een aangepaste manier kunnen ondersteunen. Er komen heel wat concrete voorbeelden aan bod, zoals communicatie op deze jonge leeftijd, sociale vaardigheden, vrijetijdsvaardigheden, opbouw naar werkgedrag en zelfredzaamheid.

Praktisch:

  • Doelgroep: kleuteronderwijzers gewoon en buitengewoon onderwijs, zorgcoördinatoren, GON-begeleiders, teamleden werkzaam in speelleerklas of brugklas en CLB-medewerkers.
  • De studiedag vindt plaats op 24 januari 2017 in Mechelen, Varkensstraat 6.
  • Tijdens de halve terugkomdag van 14 maart 2017 gaan we in op de ondersteuningsnoden van de deelnemers.