Na de eerste schooldag van februari: uitkijken naar de omkadering van het volgende schooljaar

07 februari 2018

Nu voor de meeste scholen de teldag van de leerlingenaantallen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar voorbij is, maken velen een prognose voor de omkadering van 2018-2019. Meer informatie vind je onder het thema ‘Omkadering’. Basisscholen van het gewoon en het buitengewoon onderwijs vinden daar een rekenblad om het lestijdenpakket voor het komende schooljaar te berekenen.