MVD-personeel: cao over behoud van werkzekerheid en loon tijdens de coronacrisis

19 maart 2020

De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste deze namiddag om met de vakbonden cao’s af te sluiten die voor de duur van de coronacrisis werkzekerheid en loonbescherming bieden aan de arbeiders en de bedienden die werkzaam zijn in het vrij gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van de hogescholen. De cao’s bepalen dat er voor die werknemers in de mate van het mogelijke alternatieve tewerkstelling gezocht wordt, en dat in geval van overmacht - wanneer er geen prestaties meer geleverd kunnen worden of als de werknemer tot een risicogroep behoort – het loon voort uitbetaald wordt. Beide cao’s treden in werking op 16 maart 2020 en lopen tot 3 april 2020. Met het afsluiten van die cao’s wil de raad van bestuur in de eerste plaats zijn waardering uitdrukken voor de contractuele werknemers die samen met hun gesubsidieerde collega’s gestalte geven aan de katholieke dialoogschool.

De werknemers worden in de eerste plaats uit werkingsmiddelen betaald. Die middelen blijven gegarandeerd waardoor de inkomsten van de instelling niet dalen. Ook de loonsubsidie voor het zonaal busvervoer in het buitengewoon onderwijs blijft gegarandeerd.