Morgen draaiboeken voor buitengewoon onderwijs

04 mei 2020

Uit het sociaal overleg van vandaag vernemen we dat de draaiboeken voor BuO morgen ter beschikking worden gesteld. Zoals beloofd hebben we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen steeds onze 9 principes op tafel gelegd. In de laatste rechte lijn kwamen volgende punten prioritair aan bod:

Vrijheid, ook voor alle opleidingsvormen in het BuSO om te bepalen wie naar school komt

Voor het BuBaO is een ruime vrijheid gelaten om groepen leerlingen uit te nodigen naar de school. Dat geeft het bestuur de kans om vanuit kennis van de leerlingen en de lokale context en met zicht op de risico-analyse die kinderen naar school te halen die het het meest nodig hebben en het veilig en werkbaar te houden.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft die ruimte ook voor het BuSO gevraagd. Het centraal bepalen van fasen of jaren heeft bij het BuSO weinig relevantie. Omwille van de risico-analyse zal het aantal leerlingen alleszins beperkt blijven.

Werkbare oplossingen

Ook op andere punten hebben we aangeraden om voor het BuO niet te gaan voor te strikte regels. Deze leiden, in de lokale context en met de eigenheid van de leerlingen die in het BuO worden opgevangen, mogelijk tot de onmogelijkheid om leerlingen naar school te halen. We vroegen daarom de mogelijkheid om op basis van de lokale risico-analyse beslissingen te nemen inzake heropstart én opvang, rekening houdend met de eigen doelgroep.

Meer dan in het gewoon onderwijs komen onze leerlingen bij voorbeeld terecht in verschillende bubbels:

  • Enkele dagen in de contactbubbel van de klasgroep
  • Schoolbus – andere bubbel
  • Andere dagen in de opvang – nog een andere bubbel
  • 's Avonds eventueel in het MFC - nog een andere bubbel
  • In het weekend naar huis - nog een andere bubbel

Contact tracing is belangrijk, in functie daarvan het bewaken van de bubbels ook. Hoe organiseren we ons om de bubbel(s) maximaal in stand te houden en het toch werkbaar te houden?   

Conclusie

We hopen dat we morgen zoveel mogelijk van onze principes herkennen in de draaiboeken. Uiteraard blijven we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen bereikbaar om jullie met raad en daad bij te staan in de vertaling naar een werkbaar resultaat!