Mondmaskers: verplicht of niet?

03 juni 2020

Sinds de laatste versoepelingen zijn er wat onduidelijkheden gerezen rond het al dan niet verplicht dragen van mondmaskers voor personeelsleden en leerlingen secundair onderwijs.

In het ministerieel besluit lezen we dat het "sterk aanbevolen" is, in het draaiboek van de overheid lezen we dan weer dat het "verplicht" is, maar dat van die verplichting kan afgeweken worden.

Navraag bij het kabinet leert dat het dragen van een mondmasker voor alle personeelsleden en voor leerlingen secundair onderwijs in de regel verplicht is. Fase twee van de heropstart voorziet alleen een versoepeling in openlucht én voor situaties waar het dragen van een mondmasker tot grote risico’s zou kunnen leiden. Bovendien zou het oncomfortabel zijn om een mondmasker te moeten ophouden van 8.30 uur ’s morgens tot 15.30 uur in de namiddag.

Samengevat bevestigen we graag wat eerder al op onze website stond:

Personeelsleden en leerlingen secundair onderwijs moeten op school altijd een mondmasker dragen. Er zijn slechts enkele uitzonderingen. 

  • In de kleuteropvang en het kleuteronderwijs (2,5- tot 6-jarigen) moet het personeel geen mondmasker dragen bij contacten met de kleuters. Als zij contact hebben met collega's of ouders, moeten zij wel een mondmasker dragen. Ook ouders die hun kleutertje komen brengen of afhalen, moeten een mondmasker op. 
  • In internaten moeten internen - ongeacht hun leeftijd -  in de eigen leefgroep geen mondmasker op. Ook opvoeders moeten - zolang ze in hun contactbubbel met de internen blijven - geen mondmasker op.
  • Tijdens activiteiten, pauzes of contacten in openlucht moeten personeelsleden en leerlingen secundair onderwijs geen masker dragen op voorwaarde dat ze de nodige afstand (minimaal 1,5 meter) bewaren.
  • Als uit de risicoanalyse blijkt dat het dragen van een mondmasker tot grotere risico's leidt, bijvoorbeeld voor leerlingen met ASS, personen met een stoffenallergie, of bij het gebruik van bepaalde machines in de praktijkles, moet er geen mondmasker gedragen worden. 

Neem zeker ook een kijkje op onze website Veiligheid en haalbaarheid bij heropstart voor meer informatie.