Modernisering so - Programmatie en aangepaste concordantie

07 december 2017

Vorige vrijdag heeft de Vlaamse Regering beslist om de modernisering so van start te laten gaan in september 2019. Ondanks die aangepaste timing willen we benadrukken dat het opportuun is en blijft om de opgestarte gesprekken binnen de scholengemeenschap onverminderd verder te zetten. De gewijzigde startdatum brengt ons er wel toe om de timing voor de programmatie eerste graad zoals vermeld in nieuwsbrief 95 aan te passen. We raden scholengemeenschappen aan om de afspraken die ze maken over de programmatie eerste graad aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aan de DPCC te melden tegen het begin van het schooljaar 2018-2019.

Intussen bekijkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook de modaliteiten voor programmaties in de 2e en 3e graad. Scholengemeenschappen die bij gesprekken over de eerste graad de mogelijkheden voor de tweede en derde graad verkennen, kunnen op basis van de geactualiseerde concordantietabellen nagaan welke nieuwe studierichtingen op basis van hun huidige aanbod een recht zijn. Het is belangrijk om daarbij enige reserve in te bouwen: de tabellen zijn opgesteld in functie van programmatie en geven niet altijd een indicatie over de inhoudelijke klemtonen van de nieuwe studierichtingen.