Modernisering SO: concordantie tweede en derde graad

03 oktober 2017
In de nieuwsbrief van vorige week kon je samen met de planningsmededeling 'Modernisering so eerste graad' bijkomende informatie vinden over de concordantie op het niveau van de eerste graad. In een bijlage bij het uitvoeringsbesluit wordt ook de lijst met concordantiemogelijkheden voor de tweede en derde graad opgenomen. Het betreft een ontwerp. Via overleg trachten we nog enkele bijsturingen te doen. Onder strikt voorbehoud nemen we dan ook de bijlage met concordantiemogelijkheden voor de tweede en derde graad op. Met die informatie en met sommige bepalingen van het nog te onderhandelen voorontwerp van decreet (zoals omschrijving van schoolconcepten, programmatieregelgeving) maken we nu gericht werk van de planningsmededeling Modernisering so tweede/derde graad.