Modellen van arbeidsovereenkomst aangepast

02 september 2015

De modellen van arbeidsovereenkomst (modelcontracten) zijn geactualiseerd en toegespitst op de verschillende onderwijsniveaus: basis-, secundair of volwassenenonderwijs. Je vindt ze op onze website: www.katholiekonderwijs.vlaanderen > Dienst Personeel > documenten.

In het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs hangt de salarisschaal van een interimaris of een titularis in het ondersteunend personeel voortaan niet meer uitsluitend af van zijn hoogste diploma, maar ook van de puntenwaarde van de betrekking: zie o.a. de Mededeling "Het ondersteunend personeel", M-VVKSO-2009-057. Deze wijziging geldt niet voor het basisonderwijs.

Om de arbeidsovereenkomst tussen schoolbestuur en personeelslid duidelijk te stellen, hebben we de vermelding van de puntenwaarde toegevoegd aan de modelcontracten voor het (beleids- en) ondersteunend personeel voor alle onderwijsniveaus.