Modelbrief voor ouders over verlaging leerplicht

17 september 2020

Sinds 1 september 2020 is de leerplicht naar vijf jaar verlaagd. De leerplicht start op 1 september van het kalenderjaar waarin een kleuter vijf jaar geworden is of wordt. Voor het schooljaar 2020-2021 betekent dit dat alle kinderen die in 2015 zijn geboren leerplichtig zijn. Dit gaat niet om een voltijdse leerplicht, maar om een leerplicht van 290 halve dagen. Je kunt deze modelbrief gebruiken om dit aan ouders te communiceren. In de brief wordt daarnaast verduidelijkt dat dagelijkse aanwezigheid belangrijk is, dat ouders contact opnemen met de directeur als hun kind niet aanwezig is en voor welke leerlingen er een voltijdse leerplicht geldt.